Bản tin

Vidental Thành lập Trung tâm đào tạo nha khoa

Viện Nha khoa Vidental với định hướng mang tầm cỡ Quốc tế và lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng không chỉ trong việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ nha khoa hiện đại nhất trong...

Xem thêm